Neem even tijd voor jezelf

Vaak wordt gedacht dat direct na het overlijden al van alles geregeld moet worden. Gelukkig is dat niet het geval. In de eerste uren na het overlijden is het geen probleem om even tijd te nemen om tot rust te komen en het overlijden tot je door te laten dringen. Misschien wil je nog even tijd alleen met je dierbare doorbrengen, voor de drukke periode rondom de uitvaart begint. Of vind je het prettig een aantal naasten van het overlijden zelf op de hoogte te brengen.

Schakel een arts in

Als je er aan toe bent, schakel je een arts in. Dit mag je eigen huisarts zijn, maar ook de arts van de huisartsenpost, het ziekenhuis of het hospice.

 

De (huis)arts stelt het overlijden vast en maakt een verklaring van overlijden op. Deze verklaring hebben we in een later stadium nodig om bij de gemeente aangifte van overlijden te kunnen doen en het afscheid juridisch correct te laten verlopen.

Bel UniQ Uitvaartzorg

Daarna neem je via 06 - 43 76 44 76 contact met ons op. Telefonisch zullen we je een aantal vragen stellen om de juiste voorbereidingen te kunnen treffen en ons verzorgingsteam juist te kunnen informeren.

 

We maken een afspraak voor het eerste gesprek, waarin we samen bekijken wat er gedaan moet worden om de uitvaart naar jouw wens en de wens van je overleden dierbare te regelen.

 

Stapje voor stapje begeleiden wij je om het afscheid vorm te geven.


Love is a bond that death cannot part.

Gone from my arms, but still held in my heart.

John Mark Green