Als je je kind moet missen...

Als ouder kun je je geen grotere nachtmerrie voorstellen dan het verliezen van je kind. Je eigen vlees en bloed. 

Op het moment dat we geboren worden, is er slechts één ding zeker: ooit zullen we deze wereld weer moeten verlaten. Wanneer dat moment voor ons daar is, daar hebben we niets over te zeggen. Over het algemeen hebben we eerder 'vrede' met een overlijden in de natuurlijke volgorde: ouders vóór kinderen. Het overlijden van een kind is dan ook per definitie oneerlijk en intens verdrietig.

Sta je toch voor het voldongen en trieste feit dat je kind zal komen te overlijden of al is overleden, dan wil je kunnen terugvallen op iemand die je begrijpt, aan wie je je zorgen kunt toevertrouwen en die je de juiste weg op leidt.  


UniQ Uitvaartzorg heeft veel ervaring met het begeleiden van het afscheid van kinderen, van (veel) te vroeg geboren baby's tot jongvolwassenen. We bieden je houvast, keuze en richting in een periode waarin intens verdriet, boosheid en machteloosheid, maar, niet te vergeten, ook liefde overheersen.

Zijn er meerdere kinderen in jullie gezin? Ook, of wellicht juíst, broertjes en zusjes moeten in meer of mindere mate betrokken worden bij het afscheid, om in hun latere leven met het verlies om te kunnen gaan. Vergeet ook niet de opa's en oma's, die naast het gemis van hun kleinkind ook worstelen met het verdriet van hun eigen kind.


Samen bekijken we hoe we vorm kunnen geven aan een passend en persoonlijk afscheid van jullie zoon of dochter; een afscheid dat ondanks alles troost en kracht geeft en volledig in het teken staat van de liefde voor jullie kind.


Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist

Manu Keirse