Privacyverklaring UniQ Uitvaartzorg

 

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Kort samengevat zullen wij je persoonsgegevens…
… alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen
… niet met anderen delen, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven
… zorgvuldig beveiligen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van UniQ Uitvaartzorg.
UniQ Uitvaartzorg is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u een email sturen naar info@uniquitvaartzorg.nl

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen.
Persoonsgegevens worden door UniQ Uitvaartzorg niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Uw persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van UniQ Uitvaartzorg.

Communicatie

E-mails die je ons stuurt worden opgenomen in ons e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen.
Soms vragen wij je naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te beantwoorden en je verzoeken te verwerken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Je gegevens worden niet met derden gedeeld. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan bewerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Bij verzending van gegevens over het internet wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen.

Websitebezoek en cookies

UniQ Uitvaartzorg maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Deze gegevens (waaronder je IP-adres) worden verwerkt door Google. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie over de wijze waarop Google met deze gegevens omgaat.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of je gemotiveerd toelichten waarom jouw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Je kunt je verzoek zenden aan info@uniquitvaartzorg.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen in deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

 

Privacyverklaring volgens de Wet AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

UniQ Uitvaartzorg kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van haar diensten, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan haar verstrekt.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum en BSN)
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres
 

Waarom hebben wij je gegevens nodig?

Wij verwerken je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Verder zal ik uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging, voor het opstellen van een wilsbeschikking of voor persoonlijke begeleiding.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Met wie delen wij je gegevens?

Wij verstrekken je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.uniquitvaartzorg.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. IWij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uniquitvaartzorg.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website www.uniquitvaartzorg.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

UniQ Uitvaartzorg
Menuetstraat 19
7534GE Enschede
T: 06 43 76 44 76
E: info@uniquitvaartzorg.nl
KvK: 64694054

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2022.